พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมหารือข้าราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย
ร่วมกับผู้บริหารและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ
Video Conference System 
โดยวาระแรกของการประชุมฯ ได้มีการประชุม Video Conference
มาจากกระทรวงกลาโหม 
โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อสั่งการ

ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด เตรียมความพร้อม
ในการดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

มื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 กระทรวงมหาดไทย

ค้นหา