การรักษาสุขภาพจิต

 

แนวทางที่ดีที่สุดในการบริหารสุขภาพจิตให้มีสุขภาพดีคือ นึกถึงสาระในธรรมมะ ที่เรารู้กันอยู่แล้วถ้านำมาปรับใช้ในทางปฎิบัติด้วยความเข้าใจได้ แม้แต่เรื่องเล็กน้อย ก็จะทำให้เราเกิดความสุขในจิตได้ง่าย ๆ  ไม่ต้องถึงขนาดไปฝึกปฎิบัติธรรม  ซึ่งถ้าปฎิบัติด้วยความไม่เข้าใจจะเข้าถึงได้ยาก ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาระบบการบริหารต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารเวลาในแนวทางที่เป็นการสร้างระบบ ปฎิบัติที่เป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตในการทำงานทั้งสิ้นที่สำคัญคือ เราปฎิบัติตามแนวทางนั้นได้หรือเปล่า ?

 

การ์ตูนดุ๊กดิ๊ก
การรักษาสุขภาพกาย
   
การ์ตูนดุ๊กดิ๊ก

สภาพการของมนุษย์เป็นไปตามธรรมชาติ โดยเฉลี่ยอายุของสัตว์โลกจะคำนวณได้ ประมาณ 5 คูณด้วยอายุปีของช่วงที่ร่างกายแข็งแรงที่สุด สำหรับมนุษย์พิจารณาว่าร่างกายแข็งแกร่งที่สุดเมื่ออายุ 20 ปี

ฉะนั้น เมื่อคูณด้วย 5 อายุของมนุษย์โดยเฉลี่ย จึงควรอยู่ที่ 100 ปี  ซึ่งหลักการนั้นน่าจะเป็นจริงดังที่ได้กล่าวไว้ว่าเพราะเมื่อกลางปี 2545 องค์การอนามัยโลกได้ประกาศว่าในอี60 ปีข้างหน้าอายุเฉลี่ย

ของประชากรโลกจะอยู่ที่ 100 ปี จะมีอายุยืนได้ถึง 100 ปีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการที่เราจะใช้ชีวิตเป็นหรือไม่ปรับสุขภาพจิตเป็นหรือไม่  และสิ่งที่สำคัญกินอยู่เป็นหรือไม่

 
 

การจะศึกษาแนวทางการรักษาสุขภาพจิตที่ดี ไม่ต้องไปแสวงหาตำรับตำราที่ไหน เพียงแต่ศึกษาและปฎิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนาอย่างง่าย ๆ ที่เรารู้กันดีอยู่แล้วก็จะประสบผลสำเร็จได้

         ส่วนการบริหารกายและการกินอยู่ เพื่อให้มีสุขภาพดีนั้น น่าจะต้องศึกษาติดตามรับความรู้ใหม่ ๆ ที่พัฒนาไม่หยุดยั้ง   เพราะแนวทางปฎิบัติแต่เดิมนั้นบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปหมด ถึงขนาดเป็นตรงกันข้ามหลักการเดิมก็มีอ  และแนวทางเลือกใหม่ ๆ อาจมีวิธีการที่อาจจะส่งผลดีหรือไม่ก็ได้  ต้องพิจารณา

 

  ขอแนะนำว่า  อย่าออกกำลังกายอย่างหนักในตอนเช้า เพราะร่างกายเป็นสูญพลังส่วนเกินที่ได้รับจากอาหารเมื่อได้ผันเป็นไขมันเก็บสะสมไว้เป็นความอ้วนแล้ว ผันกลับมาเป็นพลังงานทันทีได้ยาก ดีที่สุดคือออกกำลังกายตอนบ่ายหรือตอนเย็น หลังอาหารแล้ว 1 ชั่วโมง จะเป็นผลดี